ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ