Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне өткізілгеніс-шара туралы

2015 жылдың 9 желтоқсанкүні № 2 аудиторияда, сағат 12.00  факультет деңгейінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне іс- шара өткізілді.  Осы іс-шараны биостатистика, нутрициология және эпидемиология кафедралары ұйымдастырып, өткізді. Іс- шараның сценарийі нутрициология кафедрасының доценті Хасенова Г.Х., эпидемиология кафедрасының доценті Даулетбакова А.М., биостатистика кафедрасының оқытушысы Ахтаева Н.С. бірлесіп құрастырды және қоғамдық денсаулық сақтау факультетінің деканымен бекітілді.

ҚазақстанРеспубликасыныңТәуелсіздіккүні – ҚазақстанРеспубликасыныңнегізгіұлттықмерекесі. Бұлкүндіелімізәржылсайын 16 желтоқсанкүніатапөтеді. Осы жылыҚазақстанРеспубликасыТәуелсіздігінжариялағанға 24 жылтолыпотыр. 1991 жылы 16 желтоқсандаҚазақстанныңЖоғарғыКеңесіРеспубликанңтәуелсіздігі мен егемендігітуралызаңдықабылдады.

Іс-шараның  мақсаты — отанғадегенпатриоттықсезімін, азаматтықборышын, болашаққадегенжауапкершіліктіжетілдіру. Бұліс- шарағақағамдықденсаулықсақтау, жалпы медицина факультеттерінің 3-5 курс студенттерінен 100 аса студенттержәнебиостатистика, нутрициологияжәне эпидемиология кафедраларынңоқытушыларықатысты. Университеттіңғылымикітапханасы осы іс-шарағаарнайыкітапкөрмесінжасап, ұйымдастыруға үлкен үлес қосты. Студенттер желтоқсан оқиғасына байланысты шығарған өз туындыларын  ұсынды.

Барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Осы іс-шараға қатысқан студенттердің шығармалары мен шеберліктеріне көрермендер жоғарғы сапа берді.