Академик Е.А. Вагнер атындағы Перм ұлттық медицина академиясына “Жалпы гигиена және экология” кафедрасының доценті, м.ғ.к. Анамбаева А.И. арнайы шақырылды