Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедра «Дене шынықтыру» пәні бойынша жалпы медицина, стоматология, фармация, фармацевтикалық өндіріс технологиясы, денсаулық сақтау, мейірбике ісі және педиатрия мамандықтары бойынша 1,2 курстары оқиды.
Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы практикалық сабақтарда оқытудың интерактивті әдістерін белсенді қолданады.
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттерінің денсаулық жағдайын бақылауда.
Дене шынықтыру кафедрасы практикалық сабақтарды үш тілде жүргізеді: қазақ, орыс, ағылшын.